Slovenská legislatíva kladie na automatizovanú správu registratúry množstvo požiadaviek

Poskytujeme riešenia pre komplexnú procesnú registratúru

Riešenia na báze produktov európskeho softvérového producenta Fabasoft spĺňajú podmienky štandardizácie administratívnej výmeny spisov v orgánoch verejnej správy platné v Európskej únii a teda aj v Slovenskej republike. Orgány štátnej správy a samosprávy implementáciou týchto certifikovaných riešení dosahujú predpísané štandardy v oblasti registratúry.

Registry requirements
Hello01_Asseco Registry SVGs_1920x1080px_TM_15-Feb-22_V1
Hello01_Asseco Registry SVGs_1920x1080px_TM_15-Feb-22_V1
Many customers

FABASOFT je overeným a robustným riešením pre registratúru​

Viac ako 55 tisíc používateľov

Referencie

Skúsenosti s implementáciou riešení na Slovensku systematicky budujeme už od roku 2000. Zároveň spolupracujeme na partnerských projektoch Fabasoft v strednej a západnej Európe a naša spätná väzba z praxe je zapracovaná vo vývoji produktov v centrále.

Zavedením systému sa spolupráca so zákazníkom nekončí

Jedna vec je implementácia, pri ktorej využívame know-how Fabasoftu, druhá podpora po spustení reálnej prevádzky. Náš tím tvoria špičkoví odborníci na jednotlivé zložky správy a riadenia dokumentov. Orgány štátnej správy a samosprávy implementáciou týchto certifikovaných riešení dosahujú predpísané štandardy v oblasti registratúry.

Technológie, ktoré zavádzame, dokonale poznáme a poskytujeme zákazníkom systémovú, aplikačnú aj analyticko-vývojárskú podporu. Orgány štátnej správy a samosprávy implementáciou týchto certifikovaných riešení dosahujú predpísané štandardy v oblasti registratúry.

Customer collaboration
DMS

Kľúčový benefit vašej registratúry

Fabasoft má všetky nástroje integrované do jedného riešenia – Document Management System, Workflow, integračná platforma a archív. Predstavuje tak komplexný systém už v štandardnej verzii.

Integrácia a kolaborácia

Produkty Fabasoft úzko spolupracujú s inými informačnými systémami. Sú certifikované pre použitie s ERP riešeniami spoločnosti SAP a kancelárskymi a databázovými aplikáciami Microsoftu.