Technologická a kvalitatívna špička pre

Document Management, Workflow a Content Governance

Konzistentná, efektívna a bezpečná práca s elektronickými dokumentmi v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého životného cyklu

Hello01_Asseco Registry SVGs_1920x1080px_TM_15-Feb-22_V1
Hello01_Asseco Registry SVGs_1920x1080px_TM_15-Feb-22_V1

Fabasoft eGov-Suite

Systém na elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov.

Fabasoft Folio

Univerzálny DMS/ECM systém pre správu dokumentov a pracovných postupov, určený najmä pre komerčné organizácie.

Fabasoft app.telemetry

Sústreďuje detailné dáta o priebehu činnosti aplikácie a časoch odozvy distribuovaných softvérových aplikácií.

Fabasoft iArchive

Umožňuje on-line archiváciu. Podporuje uchovanie, zabezpečenie a znovupoužitie archivovaných dát v autentickej podobe.

EntSearch

Slúži na rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

GDPR Suite

Softvérové riešenie problematiky GDPR poskytuje komplexnú správu celého cyklu ochrany osobných údajov v oblasti správy zdrojových systémov

Viac o našich produktoch

Naše riešenia spĺňajú podmienky štandardizácie administratívnej výmeny spisov v orgánoch verejnej správy a samospráv platné v Európskej únii.

Technológie, ktoré zavádzame, dokonale poznáme a poskytujeme zákazníkom systémovú, aplikačnú aj analyticko-vývojárskú podporu.