sukromna zakladna walfdorska skola veronika danisova

Biológia 8. a 9. ročník, Telesná výchova, Korepetície

Mgr. Veronika DanišováBiológia 8. a 9. ročník, Telesná výchova, Korepetície Biografia

Fyzika, chémia

Radka KalčíkováFyzika, chémia Biografia

sukromna zakladna walfdorska skola erich sasinka

RNDr. Erich ŠašinkaMatematika a informatika, 9. ročník BiografiaŠtudoval MFF UK v Bratislave odbor Teoretická kybernetika, kde po skončení štúdia aj pôsobil. Posledných 20 rokov vykonáva funkciu výkonného, neskôr finančného riaditeľa softvérovej firmy EEA s.r.o. Aktívne pôsobí i v oblasti základného vzdelávania, v roku 2001 bol spoluzakladateľom súkromnej základnej waldorfskej školy, neskôr i materskej školy. V…

Ludmila Klakova

Mgr. Ľudmila KlakováTriedna učiteľka, Naša trieda Biografia

Ivana Bartovicova

Mgr. Ivana BartovičováTriedna učiteľka, 9. ročník BiografiaPo skončení štúdia zostala v Nitre a učila na ZŠ v Žitavanoch pri Zlatých Moravciach a 6 rokov na ZŠ v Dražovciach pri Nitre. Po presťahovaní sa do Bratislavy učila na dvoch ZŠ. “Už počas štúdia na vysokej škole som sa zaujímala o rôzne spôsoby, akými pristupovať k deťom, k ich výchove, vzdelávaniu, pozorovala som učiteľov,…

Slavka Sebova

PaedDr. Slávka ŠebováTriedna učiteľka, 8. ročník Biografia

Young,Blonde,Woman,Preschool,Teacher,Holding,Books,With,Relaxed,Expression

Mgr. Zuzana BajusováTriedna učiteľka, 7. ročník BiografiaKeď sa Zuzana presťahovala do Bratislavy, učila v ŠpMND, kde pracovala s mimoriadne nadanými deťmi. Od roku 2006 učí na WŠ. Už počas štúdia na vysokej škole sa intenzívne zaujímala o rôzne alternatívne metódy vyučovania. Do učenia zaraďovala relaxačné prvky pre deti, robila práce na tému utvárania zdravého sebaobrazu…

Sona Hajtmanova

Mgr. Soňa HajtmanováTriedna učiteľka, 6. ročník Biografia

Zuzana Bugarova

Mgr. Zuzana BugárováTriedna učiteľka, 5. ročník BiografiaDo našej školy nastúpila Zuzana v roku 2008 na pozíciu klubistky a ruštinárky. Po dvoch rokoch sa stala triednou učiteľkou. Pochádza z učiteľskej rodiny, preto akosi automaticky sa jej život točil okolo školy a detí. Po ukončení VŠ som vyskúšala dve ZŠ v Petržalke, kde nepraktická teória z fakulty…

Alexandra Parsova

Ing. Mgr. Alexandra ParšováTriedna učiteľka, 4. ročník Biografia“Keď som sa okolo roku 2000 dozvedela o waldorfskej pedagogike, opustila som učtáreň úspešnej firmy a časom začala študovať ďalšiu vysokú školu, tentokrát pedagogickú, aby som získala odborné vzdelanie. Získala som veľa skúseností aj so svojimi tromi deťmi a v roku 2013 som začala učiť na našej škole.…