Slovenská legislatíva kladie na automatizovanú správu registratúry množstvo požiadaviek

Riešenia pre komplexnú procesnú registratúru

Riešenia na báze produktov európskeho softvérového producenta Fabasoft spĺňajú podmienky štandardizácie administratívnej výmeny spisov v orgánoch verejnej správy platné v Európskej únii a teda aj v Slovenskej republike.

Hello01_Asseco Registry SVGs_1920x1080px_TM_15-Feb-22_V1
Hello01_Asseco Registry SVGs_1920x1080px_TM_15-Feb-22_V1

Referencie

Viac ako 55 tisíc používateľov nášho riešenia z verejnej aj privátnej sféry

Produkty

Konzistentná, efektívna a bezpečná práca s elektronickými dokumentmi v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého životného cyklu​

Fabasoft eGov-Suite

Systém na elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov.

Fabasoft Folio

Univerzálny DMS/ECM systém pre správu dokumentov a pracovných postupov, určený najmä pre komerčné organizácie.

Fabasoft app.telemetry

Sústreďuje detailné dáta o priebehu činnosti aplikácie a časoch odozvy distribuovaných softvérových aplikácií.

Fabasoft iArchive

Umožňuje on-line archiváciu. Podporuje uchovanie, zabezpečenie a znovupoužitie archivovaných dát v autentickej podobe.

EntSearch

Slúži na rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

GDPR Suite

Softvérové riešenie problematiky GDPR poskytuje komplexnú správu celého cyklu ochrany osobných údajov v oblasti správy zdrojových systémov

Aplikácie

Zavedením systému sa spolupráca so zákazníkom nekončí
Jedna vec je implementácia, pri ktorej využívame know-how Fabasoftu, druhá podpora po spustení reálnej prevádzky. Náš tím tvoria špičkoví odborníci na jednotlivé zložky správy a riadenia dokumentov. Technológie, ktoré zavádzame, dokonale poznáme už dvadsať rokov a poskytujeme zákazníkom systémovú, aplikačnú aj analyticko-vývojárskú podporu.

Služby

Produkty Fabasoft úzko spolupracujú s inými informačnými systémami. Sú certifikované pre použitie s ERP riešeniami spoločnosti SAP a kancelárskymi a databázovými aplikáciami Microsoftu.
Riešenia na báze Fabasoft využívajú organizácie verejnej správy, akými sú ministerstvá, centrálne úrady a vyššie územné celky. Mnohé referencie sú v produkčnej prevádzke už viac ako desiatku rokov a inštalované systémy intenzívne využíva vyše 55-tisíc používateľov.
Our services